GSE Verkstad är den avdelning som tar hand om vår markserviceutrustning. Utrustningen består av bland annat avisningsbilar, truckar, bagagevagnar och trappor.